Małżeństwa osób tej samej płci: raz jeszcze za przejściem, ale teraz jest czas na świętowanie

W gazetach i sieciach społecznościowych zdjęcia szczęśliwych par będą uderzająco podobne do tych opublikowanych dziewięć lat temu. W 2005 roku miały miejsce pierwsze związki partnerskie. W ten weekend wprowadzenie w życie Ustawy o małżeństwach (osób tej samej płci) z 2014 r. Wreszcie sprawia, że ​​małżeństwa homoseksualne są legalne.

Ponieważ język związków partnerskich nigdy nie został wygodnie przyswojony w powszechnej świadomości, partnerzy i komentatorzy często omawiali je, używając terminów takich jak „mąż”, „żona”, „ślub”, a nawet „małżeństwo”. W rezultacie obserwatorom można wybaczyć, że zastanawiają się, co się właściwie zmieniło. Paradoksalna odpowiedź brzmi: wcale nie bardzo – ale też bardzo dużo.

Pod względem konsekwencji prawnych związki partnerskie są prawie identyczne z małżeństwem, więc praktycznie rzecz biorąc, małżeństwa osób tej samej płci nie będą miały większego znaczenia dla większości par. Również pojawienie się małżeństw osób tej samej płci nie zmieniło radykalnie instytucji małżeństwa.

Chociaż definicja małżeństwa zmieniła się z wyraźnie heteroseksualnego na neutralną pod względem płci, nie jest to rewolucyjne. Prawna definicja małżeństwa była wielokrotnie zmieniana w historii prawa angielskiego; zmiany ułatwiły rozwód, wprowadziły odrębne koncepcje małżeństwa cywilnego i religijnego oraz uznały żony za równe swoim mężom. Wprowadzenie małżeństwa homoseksualnego po prostu potwierdza fakt, że małżeństwo to ewoluująca instytucja, a nie statyczna koncepcja historyczna czy religijna.

Niektórzy twierdzą, że ich osobiste religijne rozumienie małżeństwa jest podważane i zagrożone przez legalizację małżeństw homoseksualnych. Trudno zrozumieć, jak to się dzieje. Grupy religijne przestały mieć monopol na znaczenie małżeństwa, kiedy małżeństwa cywilne zostały wprowadzone w 1836 r., A przy opracowywaniu ustawodawstwa dotyczącego małżeństw osób tej samej płci zadbano o to, aby żadna grupa religijna ani osoba nie była zmuszana do sankcjonowania lub wykonywania małżeństwa osób tej samej płci.

Tak więc, po zbadaniu konsekwencji, małżeństwa osób tej samej płci wydają się raczej nieistotne. Jednak dla dużej liczby osób, zarówno homoseksualnych, jak i heteroseksualnych, nie można przecenić jego znaczenia. Dla wielu jawnie „odrębny, ale równy” schemat rozpoznawania związków reprezentowany przez związki partnerskie był symbolicznie poniżający. Sugerował, że związki homoseksualne nie są godne instytucji małżeństwa, które zajmuje tak centralne miejsce w naszym społeczeństwie.

Nie była to tylko subiektywna percepcja: w 2004 r. Decyzja o ustanowieniu prawa dla związku partnerskiego zamiast małżeństw osób tej samej płci była politycznym rozwiązaniem wymyślonym właśnie dlatego, że wielu uważało, że związki homoseksualne nie powinny być traktowane jako równoważne małżeństwu. Ustawa o małżeństwach osób tej samej płci wywołałaby znacznie silniejszy sprzeciw i mogłaby nigdy nie zostać przyjęta; związki partnerskie były w dużym stopniu kompromisem. Ale nierealistyczne było przypuszczenie, że będą one ostatnim słowem w prawnym uznaniu związków osób tej samej płci – i zaczęły wyglądać coraz bardziej anachronicznie i niezadowalająco, zwłaszcza że inne kraje ustanowiły przepisy dotyczące pełnych praw małżeńskich.

Z przyjemnością wezmę udział w mojej pierwszej ceremonii zaślubin homoseksualnych pod koniec tego roku. Wiem, że symbolicznie i być może emocjonalnie małżeństwo będzie warte o wiele więcej niż związek partnerski dla pary i wielu gości. Podzielę się uczuciem, że „nie można pokonać prawdziwej rzeczy”, co przyniesie dodatkową radość wielu uroczystościom związanym z małżeństwem homoseksualnym w nadchodzących miesiącach.

Ale będę walczył, by wczuć się w tych, którzy narzekają na nadejście małżeństw homoseksualnych. Ostatecznie uchwalenie Ustawy o małżeństwach (parach osób tej samej płci) nie ucierpiało na skutek uchwalenia ustawy o małżeństwach (parach osób tej samej płci), które to instytucje, religie, style życia ani jednostki. Pojawienie się małżeństw homoseksualnych praktycznie nic nie zmienia – ale potwierdzając związki homoseksualne, zmieni życie i zwiększy szczęście. To rzeczywiście wydaje się powód do świętowania.

Leave a Comment